Rólunk

A Net Consulting 1998-ban alakult. Sok-sok projekttel és egyre bővülő ügyfélkörrel a hátunk mögött sikerünket és erősségünket a nagyokkal szemben rugalmasságunkban, gyorsaságunkban látjuk. Komplex és önálló feladatok megoldásában 15 éves tapasztalattal rendelkező munkatársaink és szakértő csapatunkkal az alábbi területeken dolgozunk:

Fő tevékenységek:

IT Audit, IT biztonsági vizsgálatok lefolytatása, IT Biztonsági szabályozások készítése.

IT szaktanácsadás multinacionális, kormányzati és középvállalatit szektor számára.

Információbiztonsági felelős feladatainak az ellátása: IBF

Adatvédelmi felelős feladatainak az ellátása: DPO

Projektek

2017-2018 Önkormányzatok számára Információbiztonsági szabályozás és Információbiztonsági felelősi feladatok ellátása.

2017-20018 Információbiztonsági szabályozások elkészítése az önkormányzatok ASP projektjeiben saját megvalósításban, valamit a Ritek-Közinformatika konzorcium keretén belül.

2017 Veolia Zrt Audit.

2017. OLIR2 Lóútlevélrendszerhez kiegészítő modulok fejlesztése.

2016. Pertiver BI Business Intelligence üzletág elindítása.

2016. Információbiztonsági Szabályozások teljeskörű elkészítése és Információbiztonsági Felelősi feladatok ellátása számos önkormányzatnál.

2015. Andrews Kft, IT Audit öt kistérségi internetszolgáltatónál.

2015. OLIR 2 és a Tenyésztő szervezet számára saját modulok és interface-ek fejlesztése.

2014-tól folyamatosan: a Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzatánál és négy vidéki önkormányzatnál információbiztonsági felelősi feladatok ellátása.

2014. ANTSZ-OTH információbiztonsági audit és kockázatelemzés.

2014. a Trilobita Zrt. számára felhő alapú adatbázisrendszer fejlesztése és implementálása.

2013. augusztus: A-Mosoda Kft. komplex gyártási és vállalatirányítási rendszerterv kidolgozása.

2013. május: Füzesgyarmat közösségi hírportál fejlesztése.

2013. február: Bors község közösségi hírportál fejlesztése.

2012. december: NISZ Zrt. ISO 27001 alapú informatikai biztonsági felülvizsgálat.

2012. augusztus: Adatbázis adminiszrtációs szolgáltatások Trilobita Zrt.

2012. június: Füzesgyarmat vállalkozás-fejlesztési portál tervezése.

2012. május: Bors község vállalkozás-fejlesztési portál tervezése.

2012. május: Intel balde center szállítás és üzembehelyezés.

2012. február: Adatbázis és felhasználói felület fejlesztés Trilobita Zrt. számára.

2011. szeptember: Cégünk tevékenységi köre tapasztalataink alapján kibővült különböző pályázati szolgáltatásokkal: elektronikus pályázati dokumentumkezeléssel, pályázati monitoring és projektmenedzsment szolgáltatásokkal, kifizetési kérelmek, elszámolások készítésével és pályázati tanácsadással.

2011. február: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal megbízást adott a NET Consulting Kft. és a Telvice Kft. részére, informatikai rendszerének üzemmenet-folytonossági és katasztrófa elhárítási tervének kidolgozására.

2011. február: a NÉBIH a NET Consulting Kft-t kérte fel Informatikai Biztonsági Szabályzatának elkészítésére és Ügymenet-folytosossági tervének elkészítésésre.

2010. június: a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. a NET Consulting Kft-t kérte fel informatikai rendszerének auditálására.

2010. május: cégünk megújította IT outsourcing szolgáltatását és bevezette az SLA alapú szolgáltatásportfóliót. Ezzel egyidejűleg megújítottuk ügyfeleink részére a hibabejelentő oldalunkat annak reményében, hogy az új tikettrendszer segítségével ügyfeleink jobb és gyorsabb kiszolgálást kapnak majd.

2010. március: a NET Consulting Kft. befejezte a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Olir2 lóútlevél kiadó szoftverének fejlesztését.

2010. február: cégünk létrehozta a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal új Lóútlevél rendszerének informatikai hátterét.
2010. november: a Noldex Zrt-vel közösen a Magyar Tudományos Akadémia felkért minket az MTA Titkárság informatikai rendszerének átvilágítására.

2010. október: cégünk partneri szerződést kötött a Hostlogic Kft-vel, így a szoftverfejlesztési ágazatunk az SAP Business One fejlesztéseket immár a Hostlogic Kft-vel közös projektekben fogja végezni.

2009. július: a Noldex Zrt-vel közösen a Szent István Egyetem felkért minket az átalakuló egyetem informatikai rendszerének átvilágítására.

2009. május: a HostLogic Kft-vel kötött partneri szerződés keretében részt veszünk új IT Audit szolgáltatásának kidolgozásában.

2009. március: megújítottuk az egyik legrégebbi partnerünk, a Terracotta Magyarország Kft. informatikai rendszerét, ahol bevezetésre került az új Windows 2008 standard szerver alapú Active Directory és az Exchange Szerver 2007 levelezési rendszer.

2008. augusztus: a P&BERT Management Group újból felkért bennünket, hogy az előző évben megtartott oktatást ismételjük meg új munkatársaik számára.

2008. június: a Walker and Williams Zrt. megbízásából elkezdtük fejleszteni ingatlan- és cégnyilvántartó rendszerüket.

2008. február: elkészült az N-TEC Distribition Kft. új informatikai rendszere.

2007. december: a Robohardware Kft. és a NET Consulting Kft. közös pályázaton a Hewlett-Packard aktív eszközeire épülő rendszertervével megnyerte az István Kórház és Rendelőintézet IT infrastruktúra átalakítására kiírt pályázatot. Az általunk készített rendszerintegrációs tervek alapján elindult egy olyan informatikai alap infrastruktúra kiépítése, amely ki tudja majd szolgálni a jövőben hozzá tartozó kórházak informatikai igényeit is.

2007. augusztus: a P&BERT Management Group felkérésére oktatási anyagot készítettünk a cég fejvadászai számára, amely segít megérteni az informatika különböző területeit. A tananyagot tréningen ismertettük meg a fiatal fejvadászokkal az IT piac szereplőiről, elvárásaikról.

2007. május: a WHY Soft Kft. és a NET Consulting Kft. együttműködési megállapodást kötött Plumtree alapú portáltechnológiák támogatására, és ennek keretében látja el az Agóra portálrendszer üzemeltetési feladatait 2008-ig.

2007. február: Csepel önkormányzata portálrendszerének támogatására kiírt pályázaton a Wildom Kft. és a NET Consulting Kft. közös pályázatát fogadták el, így cégünk az egy éves projekt keretében a Plumtree portálrendszer hardver-szoftver karbantartásáért felel.

2007. február: cégünk megbízást kapott az MgSzH (volt OMMI) országos lóútlevélrendszerének továbbfejlesztésére.

2006.május: Csepel Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) keretében meghirdetett pályázaton az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztése keretében. A pályázaton az önkormányzat a HUMANsoft Kft.-t választotta ki az eljárás győzteseként, aki bevonta cégünket a teljesítésbe, mint informatikai rendszerintegrátort. A projekt 2006 októberében sikeresen lezárult.

2006. május: a Tópark-projekt keretében a Tópark Beruházó és Ingatlanfejlesztő Kft. részére új informatikai hálózatot és infrastruktúrát hoztunk létre.

2006. március: Csepel Önkormányzata felkérésére IT security audit keretében felülvizsgáltuk az Önkormányzat határvédelmi megoldásait, levelező rendszerét és a portálrendszer biztonságát.

2006. február: Csepel Önkormányzata felkérésére a NET Consulting létrehozta az Önkormányzat új informatikai rendszerét, ami képes fogadni az újonnan induló Plum Tree alapú portálrendszerét. Az új domain és active directory struktúra és policy kialakítása után az önkormányzat 200 munkaállomása is felkerült az új rendszerre.

2006. január: cégünk szakértője részt vett a PSZÁF belső informatikai auditjában.

2005. január: az OMMI, egyik legnagyobb partnerünk új fileszervereinek rendszerintegrációja során cégünk üzembe helyezte az intézet redundáns file- és archiváló szervereit.

2005. augusztus: elkészült az OMMI második szerverfarmja.

2004. május: a Terracotta Magyarország Kft. informatikai hálózatának karbantartására és üzemetetésére cégünkkel kötött szerződést.

2002. november: cégünk vezetésével elindul az OMMI új határvédelmi rendszereinek átalakítása és új tűzfal és VPN technológia bevezetése, ami képes kiszolgálni az Intézet 30 vidéki telephelyét és akár 100 külső felhasználóját.

2001. december: az OMMI ügyviteli és pénzügyi rendszerének megvalósítására kiírt tendert a Griffsoft Kft. nyerte meg. Ennek kapcsán cégünket mint az OMMI IT outsourcing partnerét bevonták a projekt megvalósításába. A rendszerintegrációt követően a rendszer tesztüzeme lezárult és 2002 januárjában elindult az új rendszer.

2001. február: az SPS Média és a NET Consulting Kft. közösen bevezette a Program 2000 Kft. részére az SPS Média vállalatirányítási rendszerét. Cégünk feladata az alap IT infrastruktúra kialakítása és üzemeltetése volt.

2000. szeptember: az OMMI a NET Counsulting Kft-t és a Datgolf Kft-t választotta IT outsourcing és telekommunikációs tanácsadó partnerének.

2000 januárjában cégünket kérték fel az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) első Active Directoryjának megtervezésére és kivitelezésére. Munkánk nyomán jött létre az OMMI első IT infrastruktúrája, így az Intézet 350 munkatársa egy közös hálózaton keresztül tudja a munkáját végezni. Azzal, hogy megszüntettük a szigetek módjára működő, önálló, de valójában életképtelen helyi IT rendszereket, létrejöttek a szükséges feltételek egy ekkora szervezet hatékony kommunikációjához.

1999. március: a Datanet Kft. megbízta cégünket az éjszakai és hétvégi technical helpdesk és hálózatfelügyelet ellátásával.

Szolgáltatásaink

Információbiztonság

IT auditálás, audit előtti felkészítés , szervezeti és informatikai szabályzatok készítése, IBSZ, BCP, DRP, IT stratégiák készítése és Információ biztonsági felelősi feladatok ellátása IBF.

GDPR

Adatvédelmi felelősi feladatok ellátása. GDPR szabályozás teljes bevezetése. GDPR megfelelőség és megfelelőségi hiányok feltérképezése.

IT projektmenedzsment

Az állami és gazdasági szereplők számára egyaránt végzünk informatikai fejlesztésekben projekt menedzsment feladatokat.

Szoftverfejlesztés

Egyedi igények szerinti WEB alapú alkalmazások fejlesztése ASP.NET, PHP, Java technológiák felhasználásával.

Referenciák

Veolia Zrt.

Alverad technology focus Kft.

Certop Kft.

Delta Coroprate Kft.

Közinformatikia Nonprofit Kft.

L.A.C Holding Zrt.

Kunszentmikós Önkormányzata

Dunavecset Önkormányzata

Bors Önkormányzata

Füzesgyarmat Önkormányzata

Bors Önkormányzata

Füzesgyarmat Önkormányzata

Trilobita Zrt.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

NISZ Zrt.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Hostlogic Kft.

Terracotta Magyarország Kft.

István Kórház és Rendelőintézet

Noldex Zrt.

Datgolf Kft.

Budapest Csepel Önkormányzata

P&BERT Management Consulting Group Kft.

Robohardware Kft.

Cégadatok

Iroda

Iroda: 1152 Bp., Szentmihályi út 167-169, Ázsia Center Nyugati szárny 4. emelet B03
Székhely: 1161 Bp., Mária u. 46-48,
Adószám: 13078032-2-42
Cégjegyzékszám: 13-09-137338

Kontakt

H-P 9:00-18:00
+36707716204
info@netconsulting.hu

Menedzsment

Muhr László
CEO DGPR IT AUDIT
+36 70 771 6204
muhr@netconsulting.hu

Dénes György
IT AUDIT
+36 30 509 9653
denes.gyorgy@netconsulting.hu

Svachulay Zoltán
IT SECURITY
+36 30 656 0349
svachulay.zoltan@netconsulting.hu

Udvardi Lakos Gergely
GDPR IT JOG
+36 20 321 4381
udvardi.lakos.gergely@netconsulting.hu

Orbán Róbert
SZOFTVER FEJLESZTÉS
+36 20 808 5822
orban.robert@netconsulting.hu

© Copyright - Net Consulting Group 2018